Logotype


VYZNÁNÍ

PRO PŘÁTELE

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

KONTAKT[CNW:Counter]
Vitejte u Kratochvilu doma

PŮVOD PŘÍJMENÍBílek
Příjmení odvozeno od přídavného jména bílý, popř. od slova běl = bílá mouka, stč. sádlo, slanina. Příjemní Bílek je jednou z variant odvozených od slova Bíl nebo Běl.


Borkowetz
připravuje se


Břenek
Příjmení je variantou od Břeň, které odvozeno od OJ Břetislav, neboli slavný bojovým rykem. Možný původ souvisí i s nářečním slovem břeň = ryba mřenka.

Drževický
připravuje se

Hájek
Varianta od příjmení Háj, které souvisí s pojmenováním listnatého lesíku, hájeného lesa. Příjmení zřejmě odvozeno od MJ Háj nebo z židovského OJ Chajem. Slovem hájek se rovněž označoval pastýř koní.


Halva
připravuje se


Hanák
připravuje se


Hejná/Hejný
Varianta příjmení Hajný, ve které došlo během jazykového vývoje ke změně přehlásky aj>ej.


Hloušková
Varianta příjmení Hlouch, které je jmenným tvarem přídavného jména hluchý. Slovem Hloušek byl označován nahluchlý člověk.


Housarová/Housar
Příjmení odvozeno od příjmení Housa, které odvozeno od místa husa, popř. od věcí, které tvarem připomínají husu. Příjmení Housar odvozeno od houser.


Hušťová
připravuje se


Jiřík
Příjmení je zdrobnělinou OJ Jiří, které původem z řeckého slova geórgos = rolník.


Koyss
připravuje se


Kratochvil/Kratochvíl
Příjmení odvozeno od slova kratochvíle = zábava, popř. přídavného jména kratochvilný = zábavný člověk.


Kugler
Příjmení původem z německého Kugler = specialista ve sklárně.


Kulischek
Kulischek, neboli Kulíšek je příjmení odvozené od slova kula, koule, popř. z OJ Mikuláš, jež je původem z řeckého OJ Nikolaos = vítězný mezi lidem.


Květoňová
Příjmení je překladem OJ Florián.


Machek
Příjmení je variantou příjmení Mach, které je odvozeno z OJ Mařík, či OJ Matěj. Mařík souvisí s příjmením Mařák, které je odvozeno z ženského OJ Máří, popř. z latinského OJ Mauritius, tj. pocházející z Mauretánie. V případě původu jména Matěj je souvislost s hebrejským OJ Mattith-jáh, neboli dar boží.


Novotný
Jedno z nejčastějších českých příjmení pochází ze starého přídavného jména novotný = nový.


Policar
Příjmení je počeštěnou podobou příjmení Politzer, které je původem od německé podoby Politz, neboli německé varianty MJ Police a Polička. Rovněž souvisí s MJ v polském Slezsku.


Procházka
Příjmení je výsledkem přeneseného významu označení pro lidi, kteří procházeli vesnicemi, a to především pro řezníky, kteří procházeli za nákupem. Případně souvisí i s vandrovními tovaryši, nebo zahaleči.


Rocková
připravuje se


Siková;
Příjmení odvozeno z německého OJ Sigmund. Toto německé nebo latinské OJ znamená vítězství (sig) a ochrana (-mund). Slovo sik rovněž znamená otvor nebo malý mečík.


Stránský
Příjmení je odvozeno od MJ Stráň, Strana, Stránka.


Špalek
Příjmení odvozeno od slova špalek, popř. jde o označení starého druhu úlu. V přeneseném významu šlo o podsaditého, nepohyblivého člověka.


Trumbera
připravuje se


Webrová
Příjmení je odvozeno z německoho slova Weber = tkadlec.


Zejda
Příjmení je odvozeno z nářečního slova zejda, znamenajícího nůž, břemeno.


Žmolová
připravuje se

NOVINKY

7. únor 2007
Zvolna dávám ten web dohromady, ale je to fuška, pořád nevím, kde co přesně má být nastaveno:-)

© 2007-2010 Jiří Kratochvíl