Logotype


VYZNÁNÍ

PRO PŘÁTELE

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

KONTAKT[CNW:Counter]
Vitejte u Kratochvilu doma

PŰVOD MÍSTNÍCH JMENBedřichov
připravuje seBrno
Místní jméno bylo původně jmenné adjektivum odvozené od subst. brn = kal, hlína, špína, staroslov. brъnъje > staroč. brnije, (rus. brenyj): brъnъnъ > Brnen, tj. hrad. Původní výynam "hliněný", totiž hrad, přeneseně pak "hrad na hliněném, hlinitém místě, vrchu". Dnešní místní jméno vzniklo ze středního rodu adjektiva - brnno, tj. město. Mělo by vlastně být Brenno, (< brъnъ-no), k němuž je adjektivum brnenský, ale podle maskul. Brnen (hrad) a od něho odvozeného adjekt. brnenský je pak i neutrum Brno a adj. brnenský, brněnský (ě ze slova Brněnín, Brňané = Brňan, Brňané). Podoba Brno je také východiskem pro lat. Brunna, a něm. Brünn. Zdá se, že původně byly názvy dva: maskul. Brnen pro hrad a neutrum Brno pro město, osadu pod hradem; první název splynul s druhým, když město nabylo větší důležitosti jako středisko společenského, ekonomického života země.Dolní Cerekev
připravuje seDolní Kounice
Městys 7,5 km vjv od Ivančic. Původní místní jméno Kounice, od r. 1385 Dolní na rozdíl od Horních Kounic. Místní jméno vzniklo připojením přípony –ice k osobnímu jménu Kúna, které bylo vedle Kóna domácí zkratkou jména Kunrát, Konrát přejatému z němčiny a složenému ze sthn. adj. kuoni „smělý“ a râr „rada“. Znamená ves lidí Kúnových. Po diftongizaci ú zachována podoba s au v němčině a v přídomku známého feudálního rodu Kaunitzů; česká náležitá podoba s ou až koncem 19. stol.


Hodice
Ves 2 km jižně od Třeště.


Jihlava
Původní podoba místního jména Ihlava/Íhlava, nověji Jihlava. Místní jméno vzniklo přenesením názvu řeky, jejíž jméno je možno spojovat se slovanským slovem jъgъla „jehla, Nadel“. Ve slovanských jazycích je také jméno od základu jež- „Igel“, srov. bulh. Iglina, srbch. Iglarevo, sloven. Ihla, pol. Igliczna, řeka Iblica, rus. Iglino.


Lassina
připravuje se


Lužec nad Vltavou
připravuje seMokrovousy
připravuje se


Nikolčice
Ves 11 km vjv od Židlochovic. Místní jméno z původního Mikulčice. Osobní jméno Mikul a Nikul, Nikol byla zaměňována, proto od r. 1365 Nikolčice. Místní jméno vzniklo spojením přípony –ice k osobnímu jménu Mikulek, Mikulka, deminutivům k Mikul, domácké podobě Mikuláš a znamenalo ves lidí Mikulkových. Stejný původ se týká i Nikolčic vzhledem ke zmíněným variantám Mikul x Nikul apod.Nová Ves u Chotěboře
připravuje sePodivín
Město nazváno, jak praví Kosmas po Podivovi, „židu, později katolíkovi“: přivlast. příp. –ín k osobnímu jménu Podiva. Osobní jméno Podiva je z apel. Podiva „podivín“ k stč. Podiviti sě „sich wundern“. . Podle Kosmase byl onen Podiva druh knížete Václava. Jméno Podivín patřilo pův. hradu ležícímu na ostrově v řece Svratce, jehož zbytky se nepodařilo dosud nalézt.Přibice
Ves 9 km jjz od Židlochovic. Místní jméno vzniklo příponou –ice k osobnímu jménu Příba, domácké zkratce jména Přibyslav, Přibyrad, Přibyčest; znamená to ves lidí Příbových. Do němčiny přejato již v raném středověku s pravidelnými substitucemi P, b/B, w: 1222 Briwiz.Röschitz
připravuje seSvitávka
Městys 5,5 km zsz od Boskovic. Místní jméno mělo původní podobu Svitava, od r. 1515 Svitávka (něm. zdrobnění s genitivním –s už v r. 1363). Místní jméno Svitava odvozeno od řeky Svitavy, které původem ke slovesu svitati „licht werden“ hydronomickým sufixem –ava. Byla tak nazvána řeka s průzračnou, čistou vodou.Újezd
připravuje se

NOVINKY

7. únor 2007
Zvolna dávám ten web dohromady, ale je to fuška, pořád nevím, kde co přesně má být nastaveno:-)

© 2007-2010 Jiří Kratochvíl